Follow by Email

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ฝากลมนำรัก

หมอกบางๆ ลมหนาว พัดใบไม้ไหว
บอกกับใจ    ที่อ่อนไหว และอ่อนล้า
ฝากให้เดือน นำรัก ในใจข้า
ส่งให้ดาว  ส่องเจิดจ้า ให้เขามอง
บอกกับฟ้า เป็นเพื่อนในคืนเหงา
ขอพระจันทร์ซับความเศร้าข้าเถิดหนา
วานฝากลมหอบอาทรและห่วงหา
นำคิดถึงและรักข้าให้เขาที...
ป่านฉะนี้..เขาอยู่ดีมีสุขไหม
อยู่แห่งไหน หนใด ใคร่จะรู้
ว่าตรงนี้มีคนหนึ่งซึ่งคอยดู
เฝ้ารับรู้ด้วย "รัก คิดถึง และห่วงใย"