Follow by Email

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พลังแห่งรัก

ในวันที่ความรักเกิดขึ้นในหัวใจ.......
ถามหัวใจ ตอบให้ได้ เกิดตรงไหน
เกิดจากเขา เพราะเขา หรือเปนเขา
เกิดเพราะเรา เปนเรา  คิดเอาเอง.......
เกิดเพราะเขา เรารัก ที่เปนเขา
เราก็เฝ้า รักเขา อย่างที่เห็น
อย่าไปเปลี่ยน อะไร ที่เขาเปน
รักอย่างที่ เขาเปน  ด้วยเข้าใจ
ทุ่มความรัก ทั้งหมด ที่เรามี
ความรู้สึก  ดีๆ อย่ามีหวัง
ให้ห่วงใย เชื่อใจ ให้จริงจัง
รักจะมีพลัง เปลี่ยนแปลง ด้วยรักเอง