Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ให้ใจนิ่ง

การลาจาก  จากลา  ใช่ว่าจะเลวร้าย
แต่อาจหมาย  ให้ใจ  ได้หยุดนิ่ง
หยุดเสียใจ  หยุดไข่วคว้า หยุดแย่งชิง
หยุดทุกสิ่ง  ให้ใจนิ่ง  แล้วย้อนดู
ว่าความรักสองคนอยู่ตรงไหน
ความรู้สึกห่วงใยอาลัยยังมีหรือ
ห่างกันไปแคร์กันไหมหรือแค่ยื้อ
ที่สุดคือ...การเริ่มต้นที่เป็นจริง...
และที่สุด..จุดจบของบางอย่าง
อาจเป็นจุดที่เริ่มสร้างในบางสิ่ง
ภาพเคยลวงอาจเห็นเป็นภาพจริง
ทุกอย่างนิ่ง.."ความเข้าใจ" เป็นสิ่งที่ตามมา