Follow by Email

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

คนนี้คนเดียว

จะเก็บวันเวลาดีดี "วันที่เรามีกัน"
เก็บให้ลึกเป็นความทรงจำ
ว่าครั้งหนึ่งนั้น ได้รักคนคนหนึ่งมากมาย
แม้เจ็บปวดร้าว เพียงไหนต้องทนให้ไหว
เจ็บกี่ครั้งนับครั้งไม่รู้ที่เท่าไร
เจ็บจนใจไม่เหลือที่ ไว้รับสิ่งใดๆเลย
คงเหลือแต่กายที่ไร้วิญญาน...
ขอจากลากันตรงนี้...
จากทั้งที่หัวใจแสนทรมาน
รักครั้งสุดท้ายที่พบพาน คือเธอคนนี้คนเดียว