Follow by Email

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ให้หมดใจ

เพราะคนมีเพียง.."หนึ่งหัวใจ"..
ถ้าความรักเกิดขึ้นกับ"ใครสักคน"
สิ่งที่เขาจะได้ คือหัวใจหนึ่งดวง
กับความรู้สึกทั้งปวงที่เกิดเพราะ"หัวใจ"
....หนึ่งคนกับหนึ่งใจ...