Follow by Email

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ทั้งหัวใจ ให้หมดเลย

ได้รับ...สิ่งดีๆ...ในวันเหงา
ได้รับ...ไมตรี...ในวันที่โดดเดี่ยว
ได้รับ...ไออุ่น...ในวันที่ท้อแท้และห่อเหี่ยว
เปนสิ่งเดียวที่มีค่าในเวลาที่"ร้าวราน"
"มิตรภาพ"..จาก.."ใครบางคน"..ที่ห่างไกล
"กำลังใจ"...จาก.."ใครบางคน"..ให้คลายเหงา
"ความห่วงใย"..จาก.."ใครบางคน"..ยื่นให้เรา
อยากบอกเขา..."ใครบางคน"...
ว่าเราให้เขาหมด..."ทั้งหัวใจ"...