Follow by Email

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ไออุ่น

คืนนี้ที่ฝนตก..ลมหนาวเริ่มพัดมา
หัวใจเริ่มไหวหวั่น...สั่นทั้งอุรา
สะท้านใจเป็นหนักหนา...
หนาวเหน็บจนอยากจะไขว่คว้า..
ไออุ่นมาให้อุ่นใจ..อุ่นจากใคร "ใครสักคน"