Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ที่หัวใจ

ความรู้สึกดีๆ นั้นมีได้
จะรักษาได้นานไหม ใครจะรู้
ความรู้สึก ช่างอ่อนไหว เกินหยั่งรู้
ความรู้สึก เกิดอยู่ ที่หัวใจ