Follow by Email

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รักข้างเดียว

รักเองช้ำเอง  มันไม่แปลก
รักเองเจ็บเอง ย่อมแหลกที่ใจช้ำ
รักเองจบเอง  ต้องตัดใจแม้ต้องทำ
รักตัวเองสักครั้ง ถือหมดกรรมที่.."รักเขาแค่ข้างเดียว"