Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รักเธอเสมอ

ตะวัน..มีไว้ลับ..ขอบฟ้า
ดวงจันทรา..มีไว้..เคียงดาวเดือน
ความคิดถึง...มีให้ ไม่รู้เลือน
และหัวใจ..มีไว้เตือน ว่ารักเธอ เสมอไป