Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ความหมาย

วันนี้..
ออกไปตามหา.."ความฝัน"
ฉันเก็บมันได้ จากข้างถนน
เก็บมาจากมือ ของคนจนๆ
เลอะเทอะเปรอะ ปนมากับ"ความจริงใจ"
หลายคนอาจมอง ไร้ค่า
แต่ศรัทธา นั่นแหละ "ความหมาย"
ดีชั่ว..อยู่ที่สำนึก.. จิตใจ
อุปสรรค ขวางหนาม แค่ไหน
หากมี "หัวใจที่แกร่ง"..ก็เกินพอ

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ตลอดกาล

ไม่ต้องการเป็นคนที่"สำคัญ"
แค่ต้องการ "การใส่ใจ"
ไม่ต้องการ "ความห่วงใย"
แค่ต้องการ "ความจริงใจ" เท่านั้นเอง
ไม่ต้องการ "การครอบครอง"
แค่ต้องการ "เป็นเจ้าของในหัวใจ"
ไม่ต้องการ "อยู่ด้วยกันตลอดไป"
แค่ต้องการ "ความรู้สึกดีๆไว้" อยู่ในใจของกัน...
...ต ล อ ด ก า ล...

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แปลก แต่ จริง

คนเรามัก..เบื่อ..เวลาที่..ท้อ
มัก..รอ..เวลาที่..สิ้นหวัง
มัก..จำ..เวลาที่..เลยผ่าน
มัก..ทรมาน..เวลาที่..เคยดี