Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ทบทวนรึยัง

กว่าจะรักกันมาได้ถึงวันนี้
ต้องผ่านเรื่องร้ายดีมาแค่ไหน
แต่ตอนนี้เรื่องเล็กๆ กลับต่าง"ไม่เข้าใจ"
จะ"ปล่อยมือ" กันไป "ทบทวน" หัวใจดีหรือยัง