Follow by Email

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

เพราะอะไร

คนบางคน..คิดวนทั้งคืน
ทั้งที่ตื่น..แต่ยังวนอยู่ในฝัน
คำที่ฟัง...สิ่งที่เห็น"ขัดแย้งกัน"
แต่ก็เลือจะเชื่อ..ยืนข้างกัน แม้ปวดใจ