Follow by Email

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คนที่ใช่รึคนที่เข้าใจ

คนที่เสียน้ำตาเพราะ..ความรัก..
เพราะไปรัก..คนที่ใช่..
ไม่เคยมองหา มองข้าม..คนที่เข้าใจ..
คนที่พร้อมจะยืนข้างเราไม่ไปไหน
ให้อภัยยามเราก้าวพลาดไป
กุมมือโอบไหล่ยามเราท้อใจ
ห่วงใยอยู่ข้างๆจน ใจเราแข็งแรง

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ข้อดี

ทุกครั้งหลัง..หลั่งน้ำตา..
จะเห็นภาพชัดขึ้นในมุมที่เราไม่เคยมอง
ทุกครั้งหลัง..ความเจ็บปวด..
จะมีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในใจ ซึ่งกลายเป็นภูมิคุ้มกัน
ทุกครั้งหลัง..เกิดปัญหา..
จะเกิดปัญญาและเห็นเหตุผลของมัน
ทุกครั้งหลัง..เดินจากไป ไม่มีใครรัก ห่วง จริงใจ ต่อกัน
จะเกิดการ..รั ก ส ง ส า ร ตั ว เ อ ง ..จับขั้วหัวใจ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความรัก

คนที่..รักตัวเอง..
มักจะหา และ มีเหตุผลให้ตัวเอง
แต่คนที่..รักใครสักคน..
มักจะหา และ มีเหตุผลให้กับคนที่ตนรัก
นี่แหละ..ค ว า ม รั ก...