Follow by Email

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สายน้ำไม่ไหลกลับ

บางครั้ง..อ้างว้าง
บางครั้ง..อ่อนแอ
บางครั้ง..ท้อแท้
บางครั้ง..อยากยอมแพ้
แต่..ก็แค่..บางครั้ง
ชีวิต..เหมือน..สายน้ำ
ไหลไป..ไม่ไหลกลับ
ผ่านมาแค่ให้จำ ใช่จมปรัก
ใครจะรักตัวเรา เท่าเราเอง