Follow by Email

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผู้หญิง

ผู้หญิง..ที่..มองดูว่า..เข้มแข้ง
แต่เนื้อแท้..เธอก็แค่..ผู้หญิง
มีอ่อนแอ มีอ่อนไหว..
ต้องการการห่วงใย และใส่ใจ
ในยามที่เธอมีปัญหา...
อย่าเฉยนิ่ง และทิ้งให้เธอผ่านมันเพียงลำพัง