Follow by Email

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

ปล่อย

เมื่อคนเค้าหมดใจ
อย่าอ่อนแอให้เค้าเห็น
รักตัวเองนั้นให้เป็น
อย่าให้เห็นว่าเราแคร์
ยื้อไปยิ่งไร้ค่า
ใช่ว่า..เค้าจะแล
ถ้าสักนิดที่เค้าแคร์
เค้าจะไม่ แม้แต่ทำเราให้ช้ำใจ