Follow by Email

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อภ้ย

ถ้า..ความรัก...คือทุกสิ่ง
ถ้า..ความรัก...คือทุกอย่าง
และเมื่อเรารักใครสักคน
ด้วยหัวใจที่เรามี..
คนที่เรายอมให้ทั้งหัวใจ
ถึงเธอจะทำให้เราเจ็บ
ถึงเธอจะทำให้เราเสียใจ
ถึงเธอจะทำให้เราช้ำใจ
แค่คำว่า...อภัย...
ทำไม!!! ฉันจะให้เธอไม่ได้!!
เพราะ..รักที่ฉันมี..มันมากมาย
ด้วยหัวใจทั้งหมดที่ฉันมี