Follow by Email

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

จากด้วยดี

วันที่เราจับมือ ร่วมทางเดิน
ต่างก็พา "สรรเสริญ" กันมากมาย
วันหนึ่ง..ถึงทางต้องแยกจากกันไป
ก็หวังไว้..อย่าให้ร้าย..
แยกกันไปด้วย "ความทรงจำ ที่ดีๆ