Follow by Email

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อย่าห่างกันนาน

อย่าห่าง..จากกันนาน
เพราะเมื่อเวลา.."คิดถึงกัน"
อยากเจอ อยากพูด อยากคุยกัน
อาจไม่มี.."คนนั้น"..ให้เจอ ให้คุย
แต่เหลือไว้ให้..แค่..ระลึกถึง