Follow by Email

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชั่วนิรันดร

แม้ต้องเจ็บ ช้ำบ้าง ตามวิถี
ขอเพียงมี รักนิรันดร์ ไม่ห่างหาย
เจ็บเท่าไหร่ ก็จะทน จนวางวาย
ขอเพียงมี รักเคียงกาย ชั่วนิรันดร์