Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PJ.COCO: รักคือรัก

PJ.COCO: รักคือรัก: รักคือรัก...มั่นคงนักในรักนี้ รักคือรัก...ไม่เคยที่จะแปรผัน รวมหัวใจ...ให้เป็นหนึ่ง"เดียวกัน" เป็นนิรันดร์..เป็นเพราะ..ฉันรักเธอ