Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ระยะยาว

จะดูแลเธอไปถึงยามแก่
อาจมีบ้างผันแปร "แพ้ความขาว"
แค่หวั่นไหวไปบ้างแต่ "ชั่วคราว"
ระยะยาวคือเธอ.."เสมอใจ"