Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ความหมาย

วันนี้..
ออกไปตามหา.."ความฝัน"
ฉันเก็บมันได้ จากข้างถนน
เก็บมาจากมือ ของคนจนๆ
เลอะเทอะเปรอะ ปนมากับ"ความจริงใจ"
หลายคนอาจมอง ไร้ค่า
แต่ศรัทธา นั่นแหละ "ความหมาย"
ดีชั่ว..อยู่ที่สำนึก.. จิตใจ
อุปสรรค ขวางหนาม แค่ไหน
หากมี "หัวใจที่แกร่ง"..ก็เกินพอ