Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับรู้ได้

เพราะคนเราตั้งมาตรฐาน"ความรัก"ว่า.."รักแล้วได้อะไร"
สิ่งที่ได้กลับมาคือ..ความทุกข์ใจ..เพราะไม่ได้ดั่งใจที่ต้องการ
รักไปได้รักมาแค่ไหน!! ห่วงใยไปได้ห่วงคืนมาไหม!!
ใส่ใจแล้วทำไมไม่ตอบคืน ทั้งหมดคือความเจ็บที่ใจได้รับ
."จะโทษใคร"..แต่ ถ้ารักคือการให้ หวังแค่ให้คนที่รักมีความสุข
หวังให้เค้าหมดทุกข์สบายใจ ห่วงด้วยใจไม่ได้หวังสิ่งใดๆ
เชื่อเถอะ..คนที่คุณรักเค้ามีหัวใจ เค้ารู้สึกรับรู้ได้
ในความรัก ความห่วงใย ความจริงใจที่คุณให้
คุณจะได้รับสิ่งนั้นคืนด้วยหัวที่มีรักให้โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆเลย