Follow by Email

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วันส่งตัว

นั่งมองไกลถึงปลายฟ้า..เพื่อนๆข้าทั้งหลายเจ้าจงฟัง
หากข้าตายหวังสุดท้าย  ให้ข้าได้รึไม่ขอสักครั่ง
จะร้องไห้จะเสียใจหรือรำพัน..ให้ข้าฟังความจริงจากหัวใจ
ดีหรือชั่วคิดอย่างไรบอกให้รู้..อย่าสรรเสริญเริ่ดหรูถ้าไม่ใช่
เดี๋ยวยมบาลท่านจะจำข้าไม่ได้..ว่ารับใครถูกตัวไหม
บาปสุดท้าย..อย่าติดตัวข้าไป..ให้ข้า"จำตัวเองได้"
ส่งข้าไปวันสุดท้าย ข้าอยากได้แต่ความจริง จากใจจริง