Follow by Email

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ความรัก

คนที่..รักตัวเอง..
มักจะหา และ มีเหตุผลให้ตัวเอง
แต่คนที่..รักใครสักคน..
มักจะหา และ มีเหตุผลให้กับคนที่ตนรัก
นี่แหละ..ค ว า ม รั ก...