Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เหงาได้ไหม

ผู้หญิง..เหงา..กลับมองเป็นเรื่องแย่
ผู้ชาย..เหงา..แต่กลับมองน่าสงสาร
คำว่า..เหงา..ความหมายมันแย่ และ ทรมาน
แต่ทำไมต้องซ้ำเติมให้ร้าวราน
ผู้หญิงเหงาบ้าง กลับคิดเป็นอะไร!!!