Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตราบที่ลมหายใจยังมี

เมื่อเราทุกข์..ถามตัวเองว่า..เราเคยสุขไหม
เมื่อเราร้องไห้..ถามตัวเองว่า..เราเคยยิ้มเคยหัวเราะ ใช่รึปล่าว
เมื่อเราเหงาเราเศร้า..ถามตัวเองว่า..เราเคยอิ่มเอมใจเรามาก่อนนี้
เมื่อทุกอย่างยังเดินต่อ..ลมหายใจเรายังมี..
ทุกข์และสุข เหงา เศร้า ยิ้ม หัวเราะ แพ้ ชนะ ยังต้องมี ให้ฝ่าฟัน