Follow by Email

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

บ้านน้อยอุ่นใจ

บ้านน้อยหลังเพียงนิด..แต่คนอยู่ใกล้ชิดแล้วอุ่นใจ
ไม่ต้องมีหลังใหญ่..ที่มีคนอยู่ใกล้ ร้อนเป็นไฟ แยกห้องกัน
ความรัก ความเข้าใจ มันยิ่งใหญ่..บ้านในฝัน
อยู่แล้วเย็น สบายใจไม่เว้นวัน..
บ้านเล็กๆนั้นก็สุขเกินใครๆ..