Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

ขอบคุณ

ขอบคุณ..ทุกปัญหา..ที่สอนเราให้..เกิดปัญญา
ขอบคุณ..ทุกคำนินทา..ที่สอนให้รู้ว่า..เราสำคัญ
ขอบคุณ..ทุกอุปสรรค..ที่สอนเรา..ให้ฝ่าฟัน
ขอบคุณ..ทุกข์ความชอกช้ำ..ที่สอนให้..เราจำและแกร่งพอ