Follow by Email

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

แค่รัก

แค่รักก็พอ...
ไม่ขอเปลี่ยนแปลงใดๆ
ขอเพียงเชื่อถือหัวใจ
ขอให้ มั่นใจในรักก็พอ