Follow by Email

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอแค่นี้

ในเวลาที่ "เดียวดาย"..
อยากร้องไห้ กับ "ใครสักคน"
ในเวลาที่ "สับสน"...
อยากมีแค่ "สักคน" เข้าใจ
ในเวลาที่ "ร้าวราน"..
อยากมี "ใครบ้าง" คอยปลอบใจ
ในเวลาที่ ท้อแท้ อ่อนแอ และ หวั่นไหว
อยากได้แค่...ไหล่ได้พีกใจ
จากสักคนที่ ห่วงใย ด้วยใจ ที่จริงๆ