Follow by Email

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

แค่..ความรู้สึกดีๆ

แค่..ความรู้สึกดีๆ.. ที่มี และอยากให้ทุกๆคน
แค่..อยากให้รับรู้..จะรับ รึ ไม่รับ ก็ไม่สน
แค่..อยากใ้ห้..ทุกคน รับรู้ เข้าใจ "ความรู้สึกดีๆ"
แค่..อยากให้ใจเป็นสุข..ให้สนุก กับ วันเวลาที่"ยังมี"
แค่..ความรู้สึกดีๆ..ที่ทำให้ใจเรานี้..สุขมากมาย