Follow by Email

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

ฝุ่นกลางฝน

ล่องลอยเหมือนฝุ่นในอากาศ
ปลิ้วหายกลางสายฝนพร่ำ
หลงเหลือหยดน้ำเย็นช่ำ
แสงจันทร์ค่ำเช้าดาวเดือน
บอกใจอย่าไหวอย่าหวั่น
บอกกันอย่าท้ออย่าถอย
บอกตัวอย่ารออย่าคอย
บอกบ่อยตัวเราเป็นเรา