Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

ก่วาจะรู้...

เคยเป็นแบบนี้ไหม..ไม่รู้ใจตัวเอง
คนนั้น..คิดว่ารักแต่ไม่ไช่..ไม่มีทางเป็นไปได้
คนนี้..ดีช่วยเติมส่วนที่หาย..แต่ในใจไม่กล้าพอ
เหมือนวนอยู่ในอ่าง..หาความชัดเจน..ไม่แน่นอนเลยหนอ
ส่วนคนที่รอ เขาเลยท้อ..แล้วจากไป
ความรู้สึกที่ได้รับ คือเจ็บไปทั้งใจ น้ำตาไหล เพิ่งเข้าใจตัวเอง