Follow by Email

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ที่เก่า

ขอแต่แคจำ..ที่เก่าที่เราเคยยืน
แม้ต้องฝืน..กับที่ใหม่ที่ไม่คุ้น
แค่หวลคิด..ถึงที่เก่าให้ใจอุ่น
เป็นแรงหนุน..ยืนที่ใหม่ให้แข็งแรง