Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ของตาย

เคยคิดว่า "รักกัน" แต่เคย "แคร์รู้สึก" กันบ้างไหม
ทั้งหมดก็แคร์คนอยู่ใกล้ คนที่ไกลแค่ "ของตาย" ไม่ต้องแคร์
"ของตาย"ก็เป็นคน ยอมรับผล..ไม่มีข้อแม้
หัวใจมันอ่อนแอ..ขอยอมแพ้ "เจ็บเหลือเกิน"