Follow by Email

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ถ้า..เยอะ

ถ้าไม่รัก ไม่หวง คงไม่หึง
ถ้าไม่ห่วง ไม่คิดถึง คงไม่หา
ถ้ามันเยอะ รำคาญ ให้บอกมา
จะหยุดรัก หยุดโหยหา ไม่ว่ากัน