Follow by Email

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รักคือรัก

รักคือรัก...มั่นคงนักในรักนี้

รักคือรัก...ไม่เคยที่จะแปรผัน

รวมหัวใจ...ให้เป็นหนึ่ง"เดียวกัน"

เป็นนิรันดร์..เป็นเพราะ..ฉันรักเธอ