Follow by Email

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รักกับไม่รัก

ในเรื่องของ.."ความรัก"..
เมื่อเรารักใครสักคน..ต่อให้เลวร้ายสักแค่ไหนก็ไม่จำ
เพราะหัวใจจะสั่งให้จำในเรื่องที่ดี..แม้จะมีเพียงน้อยนิด
แต่..กับคนที่เราไม่รัก..ต่อให้ดีแค่ไหนก็ไม่ใส่ใจ
และเลือกแต่จะคิดในสิ่งที่เขาไม่ดี..แม้จะมีเพียงน้อยนิด