Follow by Email

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เต็มหัวใจ

อีกครั้ง...กับความรู้สึกแบบนี้
กับความรู้สึกดีๆ ที่มีคนๆหนึ่งในหัวใจ
ไม่อยากหาเหตุผล ว่าเริ่มต้นที่ตรงไหน
ไม่อยากถามว่าเพราะอะไร ที่มีเขาเต็มหัวใจไม่รู้ตัว
อีกครั้ง...กับวันที่หัวใจที่สดใส
กับวันที่มีคนรู้ใจและคู่กายเดินร่วมทาง
ไม่แคร์ว่าวันข้างหน้า ว่าจะใกล้หรือไกลห่าง
แค่วันนี้มีเธอเคียงข้าง ...
เราจะถนอมความรู้สึกบางๆไว้ด้วยกัน