Follow by Email

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จะเลือกใคร

จะเลือกใคร รักเรากับเรารัก
ถามให้ตอบแต่ไม่มีถูกผิด
เพราะเปนเรื่องจิตใจและความคิด
หนังชีวิต เหตุผลกับหัวใจ
อาจเลือก1) รักเราเป็นสิ่งดี
อาจจะมีความสุขก็เป็นได้
จะมีคนคอยห่วงคอยเอาใจ
พร้อมดูแลด้วยใจเพราะว่าแคร์
อาจเลือก2)เรารักและปักจิต
และไม่คิดมีใครมาแทนที่
ให้แสนรักแสนห่วงและแสนดี
เราก็มีรักเดียวไม่เหลียวใคร
เพราะความรักเป็นเรื่องที่สับสน
หาเหตุผลไม่ได้ใจกำหนด
อาจสุขสมอาจเจ็บช้ำอาจประชด
แต่ทั้งหมดคือเสียงร้องของหัวใจ