Follow by Email

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้ออ้าง

ในเรื่องของความรัก ไม่มีผิดหรือถูก  ไม่มีดีหรือไม่ดี
ไม่มีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ทั้งหมดคือข้ออ้าง
เพราะในเรื่องของความรัก มีแค่ รักหรือไม่รัก
เพราะ ถ้ารัก ความรักจะตอบเหตุผลทั้งหมดให้เอง
แต่ถ้าไม่รัก ให้ทำดีให้ตายก็มีเหตุผลทั้งหลายมาประกอบ
คำอธิบาย สรุปความหมายคือ ไม่รัก แค่นั้น