Follow by Email

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คำบางคำ

คำบางคำ อาจมีค่า กับบางคน
แต่บางคน ฆ่าคนด้วย คำบางคำ
คำบางคำ บางคนพูด อาจไม่จำ
บางคนฟัง อาจช้ำ แทบปางตาย
เพราะเปนเพียง แค่คำ เพียงบางคำ
แต่คำนั้น มาจาก คนๆไหน
คนบางคน มีผล ต่อหัวใจ
สุขทุกข์มี แค่ไหน แค่คำ"ของบางคน"