Follow by Email

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ให้หมดใจ

มีข้อความบางอย่างที่ส่งมา...
ปนมาด้วยความปรารถนาและห่วงใย
ส่งมาจาก"ใครบางคนที่.."ห่างไกล"
ส่งมาด้วยหัวใจที่"หวังดี"
ได้รับ...สิ่งที่ดี..ในวันที่ใจเหงา
ได้รับ...ไมตรี...ในวันที่โดดเดี่ยว
ได้รับ...ไออุ่น..ในวันท้อและห่อเหี่ยว
เป็นสิ่งเดี่ยว..ที่มีค่า..ในวลาที่"ร้าวราน"
"มิตรภาพ" จาก "ใครบางคน"..ที่ห่างไกล
"กำลังใจ" จาก "ใครบางคน"..ให้หายเหงา
"ความห่วงใย" จาก "ใครบางคน" ยื่นให้เรา
อยากบอกเขา.."ใครบางคน"...
ว่าเราให้...เขาหมด.."ทั้งหัวใจ"...