Follow by Email

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คนนี้มีไหมหนอ

คนหลายคนไขว่คว้าหาความรัก...
หาที่พักให้หัวใจได้คลายเหงา..
หาแค่ใครสักคน..ที่รักห่วงใยเรา
แค่สักคน..ที่เข้าใจความเปนเรา อย่างแท้จริง
มีบ้างไหม.."ใครสักคน"..คนๆนี้
คนที่มีมืออุ่นๆคอยซับหยาดน้ำตา
ไหล่ที่แกร่งไว้ให้พักยามอ่อนล้า
และแววตา สื่อมา ด้วยห่วงหาและอาทรณ์..
..ใครสักคน แค่หนึ่ง คนนี้ "จะมีไหม"..หนอ