Follow by Email

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ทำไม..เคยเปนไหม

เคยไหม...ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมากมาย
ชีวิตดูเหมือนมีความหมาย...ไม่เหงาแต่วุ่นวาย
ไม่เศร้าแต่หัวใจเต้นไหวๆ สั่นได้แค่นึกถึงใครบางคน
เคยไหม...ร้อนหนาวไม่มีเหตุผลแค่เข้าใกล้คนบางคน
หรือไม่เห็นหน้าแล้วร้อนรน สับสน คิดไปต่างๆ นาๆ
อยู่เคียงข้างแล้สดใส หัวใจยิ้มได้ตลอดเวลา
แต่พอไกลตา ความรู้สึกโหยหา ห่วงอาทรตลอดเวลา
....รู้ไหมว่า...ทำไม..."เคยเป็นไหม"