Follow by Email

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รักครั้งสุดท้าย

อีกครั้ง...กับคำว่า.."ความรัก"..
จะขอพักรักนี้ที่สุดท้าย
เหนื่อยมามากกับรักที่กลับกลาย
สุดท้าย..ร้ายหรือดี ก็ลองดู
ทั้งที่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อความรัก
ทุมเทนักแต่..รัก..ไม่รับรู้
จะเปนแค่ตัวแทนหรือทางผ่าน ก็อดสู
หรือจะเป็น"ตัวจริง"ที่อยู่"ในใจ"เธอ
ก็ขอเป็น รักนี้ "รักสุดท้าย"
จะร้ายหรือดีก้จะสู้
จะร้องไห้หรือหัวเราะก็ลองดู
แค่อยากให้เธอรู้ว่า "รักเธอ"