Follow by Email

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อย่าจมปรัก

....สำหรับคนที่ถูกทิ้ง...
อย่าปล่อยตัวเองให้ช้ำ
อย่าทำตัวเองให้เศร้า
อย่าเสียน้ำตาให้เขา
อย่าคิดถึงวันเก่า...เหงา
ทำตัวเองให้ดีกว่าเก่า
มีความสุขในความเปนเรา
ทำให้เขา"เสียดาย"ที่..ทิ้งเราไป